هندزفری


Handsfree JABRA EasyGo

Handsfree JABRA EasyGo

نگاهی دقیق‌تر به هندزفری جبرا EasyGoهمه ما با اسم برند جبرا آشنا هستیم، این شرکت حدودا دارای 875 نفر..

 

Handsfree JABRA Bluetooth Mini GO

Handsfree JABRA Bluetooth Mini...

همه ما با برند جبرا آشنا هستیم، این شرکت دارای 875 نفر کارمند می‌باشد که همه آن‌ها به دنبال تکنولوژی..